JAMEC AB – Scandinavia Business Group AB – JAMEC Artists AB

Kontakta Mårten Erixzon på 073–501 21 53 alt marten.erixzon@teamjamec.se vid intresseVälkommen till oss!

Team Jamec består av tre bolag som leds av Mårten Erixzon, härstammande från Östersund och som ägnat sig åt försäljning sedan 10-års ålder.

JAMEC AB säljer och marknadsför VQ Legal till advokatbyråer i Sverige sedan början av 2014. VQ Legal är en webbaserad tjänst för att skapa juridiska dokument, en helt ny generation av legala mallar med juridisk intelligens. Denna tjänst används nu av ett stort antal advokatbyråer, bland annat 16 av de 20 största byråerna i Sverige (faktiskt 9 av de 10 absolut största).

Scandinavia Business Group AB utbildar och handleder säljare och ger dem en möjlighet att utveckla sin säljkompetens genom försäljning av väl utvalda profilprodukter. Därigenom erhåller säljarna kvalificerad säljutbildning som ger dem en bra plattform för den fortsatta karriären som säljare.

JAMEC Artists AB promotar kreativa eldsjälar inom många olika områden: sport – sång – föredrag – stå upp – mat – inredning – sömnad.

 

Vi finns i din närhet - lokalt i norrort - med en
liten men 
naggande god produktflora!

 

Vi är övertygade om att det är en av orsakerna till att många av våra kunder väljer att stanna hos oss.